منو بگو برا شما دارم وقت میذارم نکبتا یه نظر هم ندادن:))
بابا اون زمان خدابیامرز تلگرام نبود که مث الان همه سرشون تو گوشی باشن :)) ‎- mostafa
توییتر رو بزنم تو سر اینجا الان؟:)) توییتر میگوزیم ۲۰ تا فیو میخوریم بابا:)) ‎- Siavash keshmiri
رایت تو لبت نباشه بهتره ‎- منفی سی
گفتیم دیگه خوبه ‎- samantam