الان سیستم چجوریه؟ اونایی که بلاک بودن رو دوباره بلاک میکنین؟ یا فرصت تازه باید داد؟ :))
بخششی در کار نیست :) ‎· hadi
بعضیا باید همون بلاک بمونن ‎· samantam
بلاک که نه اما ریکوئست هم بدنن اکسپت نمیشن ‎· mostafa
بخششی در کار نیست :) ‎- hadi ‎· Dariche
من یکی رو در دم بلاک کردم. یکی رو هم فرصت دادم راه رو کج رفت دچار عقوبت شد :دی ‎· وحید معمولی
همون که هادی گفت:دی ‎· Aliusha
آخی:( یاد قدیم افتادم اه ‎· بهارک
بخششی در کار نیست :) ‎- hadi ‎- Dariche ‎· Mamad