الان سیستم چجوریه؟ اونایی که بلاک بودن رو دوباره بلاک میکنین؟ یا فرصت تازه باید داد؟ :))
بخششی در کار نیست :) ‎- hadi
بعضیا باید همون بلاک بمونن ‎- samantam
بلاک که نه اما ریکوئست هم بدنن اکسپت نمیشن ‎- mostafa
بخششی در کار نیست :) ‎- hadi ‎- Dariche
من یکی رو در دم بلاک کردم. یکی رو هم فرصت دادم راه رو کج رفت دچار عقوبت شد :دی ‎- وحید معمولی
همون که هادی گفت:دی ‎- Aliusha
آخی:( یاد قدیم افتادم اه ‎- بهارک
بخششی در کار نیست :) ‎- hadi ‎- Dariche ‎- Mamad