خب میگفتین
خلاصه که اینجوری ‎- Vivavida
که اینطور ‎- Siavash keshmiri
آره دیگه بد وضعیه ‎- Vivavida
اینجوری شد دیگه ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™