خب میگفتین
خلاصه که اینجوری ‎· Vivavida
که اینطور ‎· Siavash keshmiri
آره دیگه بد وضعیه ‎· Vivavida
اینجوری شد دیگه ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™