چه تایملاینیه خب هر کی رو ساب نکردی هم میاره روش :))))
سخته سیبیل نا آشناست.نخورنمون ‎· alefba
نمیخورنمون آدمای جدیدن دیگه آشنا میشیم باهاشون :)))) ‎· سیبیلک
خیلی بده.دایرکت دادم بهت نوشتم عزیزم چی تنته همه دیدن :( ‎· alefba
خیلی بده.دایرکت دادم بهت نوشتم عزیزم چی تنته همه دیدن :( ‎- alefba :)))))))))))))))) ‎· آرزو
کسی نمیبینه، نگران نباشید، فقط تو تایملاینه ‎· آرزو
آرزو اینا گفتن کامنت نذارم براشون زززز ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
هاله نگو که دایرکتو دیدی ‎· آرزو
متاسفانه نمیشه دید وگرنه دوس داشتم ببینم :))) ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات