چه تایملاینیه خب هر کی رو ساب نکردی هم میاره روش :))))
سخته سیبیل نا آشناست.نخورنمون ‎- alefba
نمیخورنمون آدمای جدیدن دیگه آشنا میشیم باهاشون :)))) ‎- سیبیلک
خیلی بده.دایرکت دادم بهت نوشتم عزیزم چی تنته همه دیدن :( ‎- alefba
خیلی بده.دایرکت دادم بهت نوشتم عزیزم چی تنته همه دیدن :( ‎- alefba :)))))))))))))))) ‎- آرزو
کسی نمیبینه، نگران نباشید، فقط تو تایملاینه ‎- آرزو
آرزو اینا گفتن کامنت نذارم براشون زززز ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
هاله نگو که دایرکتو دیدی ‎- آرزو
متاسفانه نمیشه دید وگرنه دوس داشتم ببینم :))) ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات