چند ماه پیش هم یه شبکه اجتماعی جدید توییتری ها معرفی کردن اسمش ناتر بود فقط با سه کلمه میشد توش نوشت :) روز اول و دوم اینقد شلوغ بود که نگو به یک هفته نشد همه رفتن و نهایت کاربرای فعالش شدن 10 نفر :) امیدوارم اینجا مثل اونجا نشه
اینجا اگه پابرجا بمونه خب خیلیا موندگارن ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
امیدوارم بمونه من که خیلی خوشم اومده ازش ‎· سیبیلک