Avatar for siiibiiilak
امروز رفتم دانشگاه تهران پروژمو تحویل دادم سیم ثانیه برگشتم خونه. تا حالا اینقد سریع نرفته بودم خونه ها . به قدری زود رسیدم مادرم گفت با جت که نیومدی؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place