بعد دانشگاه رفتم انقلاب از یکی از این پیراشکی فروشا یه پیراشکی شکلاتی خریدم به قدری پیراشکیش سفت و بیات بود که دیگه به خودم قول دادم از این به بعد شیکمم رو درگیر این لذات دنیوی بی ارزش نکنم
باید به خودت قول بدی دفعه ی بعد از یه جای بهتر بخری ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
آره باید از جای دیگه بگیرم سرم بد جوری کلاه رفت :))) ‎· سیبیلک