لطفا دخترای دهاتی و بد تیپ بیان تو پیج من فقط لایک کنن کامنت ندن دیگه مرسی اه
باشه خدافظ ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
باشه خدافظ ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات ‎· کلاغ کوچیکه
حاجیه خانوم فلفل سادات- دهاتی رو نمیدونم تو که بد تیپ نیستی بیا کامنت بده بابا مگه چند نفر منو ساب کردن :))) ‎· سیبیلک