حس میکنم بعضیا به خاطر اینکه من توییتری ام ساب بک نکردنم :(
ناراحت نباش، معمولا آشناها رو ساب میکنن ‎- مـِـهدی❆
ای بابا اینجام آشنا و پارتی بازی داره ؟ من نمیتونم ‎- سیبیلک
یه کم فعال باشی ساب میکنن ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
اخی ‎- آرزو
تو سابات از من بیشتره این چه حسیه =)) ‎- حوسین
@gilasi: اومدم از نزديك ببينمش ، بهش دست بزنم ببينم توئيتريا چه شكلين :-؟ ‎- Nazaneen
آقا حس بد نداشته باش ! این بچه ها بیش از 7 سال تو یک کلون بودن باهم! عین مورچه ها :)) خیلی فراماسونری وار عمل کردیم، این دلیل بقامون بوده :)) ‎- Mamad
@naneezz: دس نزن بهش خراب میشه :( ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
@hosein1: دعواش نکن توییتر چند کیلو ساب داره عادت نداره ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi اسمايلي دست كشيدن به سيبيلش :دي ‎- Nazaneen
@naneezz: سیبیلش حیفه خراب شههه ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
اوووف چقد کامنت دادین مرسی :)))) ‎- سیبیلک
@siiibiiilak: ما غریب نوازیم ‎- جولیا پندلتون
ما ها انقذه خوب و مهربونيم:))))) ‎- shompi
@shompi مرسی که اینقد مهربونین :))) ‎- سیبیلک