این تلگرام خیلی کار ها رو راحت کرده ها . قشنگ پروژه ها رو با تلگرام به استادشون نشون میدن کرکسیون میکنن تحویل میدن
ایمیل عملن بی مصرف شده ! ما بین همکارا برای قیمت گرفتن استفاده میکردیم. حتا مواردی که لازمه عکس قطعه رو میفرستادیم که مطمئن برامون مثل خودش رو بفرستن. کار تعمیرات لپ تاپ و پی سی ‎· Mamad
@mirzaie: آره درست میگی ایمیل تقریبا بی مصرف شده دیگه با وجود تلگرام سرعت آبلود فایل هم توش نسبت به ایمیل ها بهتره ‎· سیبیلک