چطور لاک زدن بلدین لایک زدن بلد نیستین؟
والا ما دومیش رو بلدیم ! برو آمار لایکم رو ببین! از 3 برابر کاربرای اینجا هم بیشتره ‎· Mamad
شرمنده ایم، ببخش ما رو :)) ‎· آرزو
@mirzaie: پسرا همچین بد لایک نمیکنن دختران کلاس میذارن :))) ‎· سیبیلک
@arezoo: دشمنت شرمنده تو که بست آو موکومی اصن لایک نکن دیگه معروف شدی :))))) ‎· سیبیلک
ما اینجا اختلاف طبقاتی نداریم، همه یکی هستیم :)))) ‎· آرزو
@arezoo: به به خوشم اومد دموکراتیک رفتار میکنی :)))) ‎· سیبیلک
لایکم خرابه ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
کامنت بهتره کههه ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: کامنت هم بدین خوبه ولی لایکم بکنین :))) ‎· سیبیلک