چطور لاک زدن بلدین لایک زدن بلد نیستین؟
والا ما دومیش رو بلدیم ! برو آمار لایکم رو ببین! از 3 برابر کاربرای اینجا هم بیشتره ‎- Mamad
شرمنده ایم، ببخش ما رو :)) ‎- آرزو
@mirzaie: پسرا همچین بد لایک نمیکنن دختران کلاس میذارن :))) ‎- سیبیلک
@arezoo: دشمنت شرمنده تو که بست آو موکومی اصن لایک نکن دیگه معروف شدی :))))) ‎- سیبیلک
ما اینجا اختلاف طبقاتی نداریم، همه یکی هستیم :)))) ‎- آرزو
@arezoo: به به خوشم اومد دموکراتیک رفتار میکنی :)))) ‎- سیبیلک
کامنت بهتره کههه ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: کامنت هم بدین خوبه ولی لایکم بکنین :))) ‎- سیبیلک