تا توییتر درست شد رفتم تبلیغ اینجا رو کردم ببینم چن نفر میان عضو شن :))))
:)))) ‎· آرزو
@arezoo: امیدوارم چند نفر بیان :))))) ‎· سیبیلک
دیدی که منم داشتم بحث میکردم. نمیان :)) ‎· آرزو
@arezoo: خیلی دوس دارن توییترو نمیتونن دل بکنن ازش :))))) ‎· سیبیلک
ما که همینکه بچه های خودمون هستن راضی ایم. میخوایم فضا واسه شما هم دلچسب شه :)) ‎· آرزو
خووووب کردیییی از من تعریف میکردی خیلی :))) ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: از تو؟ برای چی از تو تعریف کنم؟ اصن تو کی هستی نمیشناسمت :)))) ‎· سیبیلک
@siiibiiilak: تو تعریف کن ایناش مهم نیست :))) ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات