تا توییتر درست شد رفتم تبلیغ اینجا رو کردم ببینم چن نفر میان عضو شن :))))
:)))) ‎- آرزو
@arezoo: امیدوارم چند نفر بیان :))))) ‎- سیبیلک
دیدی که منم داشتم بحث میکردم. نمیان :)) ‎- آرزو
@arezoo: خیلی دوس دارن توییترو نمیتونن دل بکنن ازش :))))) ‎- سیبیلک
ما که همینکه بچه های خودمون هستن راضی ایم. میخوایم فضا واسه شما هم دلچسب شه :)) ‎- آرزو
خووووب کردیییی از من تعریف میکردی خیلی :))) ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: از تو؟ برای چی از تو تعریف کنم؟ اصن تو کی هستی نمیشناسمت :)))) ‎- سیبیلک
@siiibiiilak: تو تعریف کن ایناش مهم نیست :))) ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات