دکمه ادیت اینجا واقعا نعمته الان یه توییت رو چهار بار نوشتم و پاک کردم به خاطر غلط های تایپیم :)))))
منم خیلی شل دستم همش در حال ادیتم ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات