کم کم داریم به وضعیتی میرسیم که باید بگیم : زگهواره تا گور شبکه اجتماعی بجوی
فعلا که همینو یافتیم ‎· roghi1022
@roghi1022: من خیلی بیشتر از اینا یافتم تو هر کدومم عضوم :))) ‎· سیبیلک
اکثریت ما تو اکثریت سایتا عضویم منظورم یافتن جایی مث فرفر بود ‎· roghi1022
@roghi1022: آره اینجا که خیلی خوبه بچه هام خیلی باحالن من دارم بیشتر از توییتر بهش وابسته میشم ‎· سیبیلک
عافرین توییتر رو ویلیش کنین اینجا خوبه :)) ‎· roghi1022
بسه دیگه اینجا جای همه رو میگیره ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: ببینیمو تعریف کنیم :))) ‎· سیبیلک