روز جهانی بغله تو مکان بهمون بغل میدن دیگه نه؟
ما هم امید داریم ‎· Mardetanha
از این بی ناموسیا اینجا نداشتیم تا حالا. همدیگه رو بغل کنید قائله ختم شه ‎· آرزو
@gilasi: نه متاسفانه بخیل ها :))) ‎· سیبیلک
به ما هم ... ‎· Mamad
به فراموشی سپردی اینجا رو؟ ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
@gilasi: نه هستم میام سر میزنم هر روز لایکم میکنم اگه حرفی داشته باشم میزنم ‎· سیبیلک