کبوترهایی که میخوان وام مسکن بگیرن با در دست داشتن کپی شناسنامه، کارت ملی و اصل لانه کبوتری به شعب بانک ها مراجعه کنن
وام ميدن؟ ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: به کبوترا آره :))))) ‎- سیبیلک
كبوترم نشديم :)) ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65: ای بابا :))) ‎- سیبیلک