چسب کاغذی بین بقیه چسب ها یه مزیت عمده داره اینه که میتونی هر وقت نخواستی بکنی بندازیش دور بدون اینه جای خالیش احساس بشه . کاش آدم ها هم شبیه چسب کاغذی بودن