من هفته ای چند بار فقط میام چک میکنم ببینم مکان موجود زنده داره هنوز یا نه
دستت درد نکنه :)) ‎· آرزو
هنوز فرفری ها رو نشناختی پس :)) ‎· Mamad
هنوز فرفری ها رو نشناختی پس :)) ‎- Mamad ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
مى بينى همه زنده ايم :)) ‎· بــــــــــاران!
@azadehgh65 زنده باشید:)))) ‎· سیبیلک