من هفته ای چند بار فقط میام چک میکنم ببینم مکان موجود زنده داره هنوز یا نه
دستت درد نکنه :)) ‎- آرزو
هنوز فرفری ها رو نشناختی پس :)) ‎- Mamad
هنوز فرفری ها رو نشناختی پس :)) ‎- Mamad ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
مى بينى همه زنده ايم :)) ‎- بــــــــــاران!
@azadehgh65 زنده باشید:)))) ‎- سیبیلک