چقد این آهنگ جدید زانیار خوبه : خیالم راحت بود ازت ولی خیانت راحت بود واست