گیرم که تلگرام را قطع کردید با رویش ناگزیز مکان چه میکنین؟

2015-2016 Mokum.place