waiting for my crew #touristguy #westcoast @ Starbucks https://t.co/Q8Bdo0p35O .