silpol » from archive
Teknobuss - Energi - http://www.teknobuss.no/energi/
"Alternative energikilder til bil? Vi presenterer her en solcellebil og en brenselcellebil. Vi jobber her med LEGO e-lab og Brenselsceller fra h-tec." ‎· silpol
#lego #elab ‎· silpol