درود .
درود سیما :) ‎· Homa
درود بر شما ‎· Mamad
درود همای عزیز . میرزای نازنین ‎· Sima
درود سیما جان :) ‎· Mahdi
درود مهدی جان ‎· Sima
salam ‎· نازنین
به به ببین کی اومده نازنین خانم گل ‎· Sima
درووووود ‎· جولیا پندلتون
درووود ‎· elahep8387
به به الهه خانم گل ‎· Sima