درود .
درود سیما :) ‎- Homa
درود بر شما ‎- Mamad
درود همای عزیز . میرزای نازنین ‎- Sima
درود سیما جان :) ‎- Mahdi
درود مهدی جان ‎- Sima
salam ‎- نازنین
به به ببین کی اومده نازنین خانم گل ‎- Sima
درووووود ‎- جولیا پندلتون
درووود ‎- elahep8387
به به الهه خانم گل ‎- Sima