اعترافات اخر فرفر را چه کنیم :دی
:))اصلن شتر دیدی ندیدی:) برویمان نمیاوریم ‎· DArA
دارا جان چه خوب اومدی ... اما در خصوص اعترافات عجله کردیم :دی ‎· Sima
درسته سیما جان، شاید تجربه باشه واسه اینجا :) ‎· DArA
من #اعتراف نکردم:-)) ‎· جولیا پندلتون
من که چیزی یادم نیست! ‎· Mamad
من که چیزی یادم نیست! ‎- Mamad ‎· Arvand
جولیا جان من اعتراف کردم اما خوب اون طرف دیگه نیست :دی فرقی نمی کنه شماها هم یادتون نیست :دی ‎· Sima
من زمان اعترافات نبودم:-)) ‎· جولیا پندلتون
راستی اسکرین شات بگیرها رو چه کنیم!!! ‎· جولیا پندلتون
هاهاهاها باهاشون کنار میایم :دی ‎· Sima