اعترافات اخر فرفر را چه کنیم :دی
:))اصلن شتر دیدی ندیدی:) برویمان نمیاوریم ‎- DArA
دارا جان چه خوب اومدی ... اما در خصوص اعترافات عجله کردیم :دی ‎- Sima
درسته سیما جان، شاید تجربه باشه واسه اینجا :) ‎- DArA
من #اعتراف نکردم:-)) ‎- جولیا پندلتون
من که چیزی یادم نیست! ‎- Mamad
من که چیزی یادم نیست! ‎- Mamad ‎- Arvand
جولیا جان من اعتراف کردم اما خوب اون طرف دیگه نیست :دی فرقی نمی کنه شماها هم یادتون نیست :دی ‎- Sima
من زمان اعترافات نبودم:-)) ‎- جولیا پندلتون
راستی اسکرین شات بگیرها رو چه کنیم!!! ‎- جولیا پندلتون
هاهاهاها باهاشون کنار میایم :دی ‎- Sima