مردی مامور جمع آوری اجساد قحطی زدگان و انتقالشون به گورستان بود . به خانه زنی رفت و خواست بدن نیمه جان او را بردارد . اما زن هنوز زنده بود از مرد خواست او را نبرد هنوز زنده بود .... مردبه او پاسخ داد : به هر حال توخواهی مرد و من نمی خواهم فردا دوباره اینجا بیایم ...... برداشت آزاد از هولودومور
5287_10206584236899478_3089279991398924647_n.jpg
ساب نمیکنی ‎· جولیا پندلتون
چرا حتما عزیزم ‎· Sima
الهه جان همه دوستان رو ساب کردم .. از جمله شما ‎· Sima
جوون سیما جنده هم آمده عکس سکسی میگذاری لایک جمع کنی , مثل دادن برای پول جمع کردن جنده جونمی ‎· hasratbin