Avatar for sima
قلعه سفید : رمانی است که 15 سال ممنوع چاپ بوده وظاهرا بدون سانسور تجدید چاپ شده . نوشته اورهان پاموک است و با این رمان در غرب مشهور شد ....
Comment
نویسنده‌اش نوبل ادبیات گرفت ‎· hadi
Comment
@hadinik: بلی هادی جان ‎· Sima
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place