قلعه سفید : رمانی است که 15 سال ممنوع چاپ بوده وظاهرا بدون سانسور تجدید چاپ شده . نوشته اورهان پاموک است و با این رمان در غرب مشهور شد ....
نویسنده‌اش نوبل ادبیات گرفت ‎- hadi
@hadinik: بلی هادی جان ‎- Sima

2015-2016 Mokum.place