سفر دوست در یک صبح پاییزی .... عکس از خودم
IMG_0496.JPG
عکس هم این جوری گذاشتم که اول بگین این چیه بعد بگین چرا درستش نکردی :دی ‎· Sima
این چیه؟ چرا درستش نکردی؟ :دی ‎· varash
@varash نتونستم وارش جان :دی ‎· Sima
ببین کی اینجاس :) ‎· amink
@amink: دنبال کی بودی امین جان اینجا پیداش کردی :دی ‎· Sima
امین جان از کی طلبکار بودی اینجا یافتیش :دی ‎· Sima
بنده و طلب؟؟؟! فرصتی بود برای عرض ارادت سیما جان :دی ‎· amink
@amink برادر شما لطف دارید ‎· Sima