سفر دوست در یک صبح پاییزی .... عکس از خودم
IMG_0496.JPG
عکس هم این جوری گذاشتم که اول بگین این چیه بعد بگین چرا درستش نکردی :دی ‎- Sima
این چیه؟ چرا درستش نکردی؟ :دی ‎- varash
@varash نتونستم وارش جان :دی ‎- Sima
ببین کی اینجاس :) ‎- amink
@amink: دنبال کی بودی امین جان اینجا پیداش کردی :دی ‎- Sima
امین جان از کی طلبکار بودی اینجا یافتیش :دی ‎- Sima
بنده و طلب؟؟؟! فرصتی بود برای عرض ارادت سیما جان :دی ‎- amink
@amink برادر شما لطف دارید ‎- Sima