جدایی ادما به نظر من همیشه فاجعه عمیقی است که کسی نمی تونه بدون آسیب سخت و سنگین ازش گذر کنه ... اما وقتی همچین قابی رو تو خیابون میبینی خشونتی رو هم در آن میشه پیدا کرد .... عکس از خودم
IMG_0630.JPG
این چیه؟ من متوجه نشدم ‎· varash
وارش جان عکس عروسی است که صورت ها خط خورده و از بین رفته ‎· Sima
چرا توی خیابون؟ ‎· varash
حتما جدا شدن قاب عکسو گذاشتن گوشه خیابون چی کار میشد کرد ‎· Sima
چی کشیدن که گذاشتنش کنار خیابون!!! ‎· جولیا پندلتون
:( ‎· نآمیرآツ