جدایی ادما به نظر من همیشه فاجعه عمیقی است که کسی نمی تونه بدون آسیب سخت و سنگین ازش گذر کنه ... اما وقتی همچین قابی رو تو خیابون میبینی خشونتی رو هم در آن میشه پیدا کرد .... عکس از خودم
IMG_0630.JPG
این چیه؟ من متوجه نشدم ‎- varash
وارش جان عکس عروسی است که صورت ها خط خورده و از بین رفته ‎- Sima
چرا توی خیابون؟ ‎- varash
حتما جدا شدن قاب عکسو گذاشتن گوشه خیابون چی کار میشد کرد ‎- Sima
چی کشیدن که گذاشتنش کنار خیابون!!! ‎- جولیا پندلتون
:( ‎- نآمیرآツ