Daha yeni kaplama yaptığım bir diş neden ağırır. Çenem zonkluyor!