"Aldatıldığımız önemli değildi yoksa// Herkesin unuttuğunu biz hatırlamasak// Gümüş semaverleri ve eski şeyleri// Salt yadsımak için sevmiyorduk..."