فرفری‌های مقیم موکوم عزیز چطورن؟
سینگ دوباره اکانت پاک نکنی هی :)) ‎· کاوشگر
من یکبار پاک کردم :)) با گیلی اشتباه گرفتین ‎· Sing For Absolution
بترکید بابا :)) ‎· mostafa