فرفری‌های مقیم موکوم عزیز چطورن؟
سینگ دوباره اکانت پاک نکنی هی :)) ‎- کاوشگر
من یکبار پاک کردم :)) با گیلی اشتباه گرفتین ‎- Sing For Absolution
بترکید بابا :)) ‎- mostafa