یه ترم یه کاری کردم روز اول یکی از دانشجوها نیومد. طی چند جلسه بعد نصف شدن. یه روز هم چنان ناکارشون کردم که یه جلسه رو خواستن تعویق بندازیم اینقدر حالشون گرفته شد :))