عسل نیست هنوز؟ مخمل ولی هست. نجات بیاد با هم بگیم چرا زمستون سرد نیست.
من عنم؟ ‎· Behzad
وای زمستون ما خیلی سررررده چند روزه ‎· Makhmal
@behzadsh نه :)) بیا ابراز سرما کنیم ‎· Sing For Absolution
@makhmal اینجا در عوض گرم شده ‎· Sing For Absolution
عسلم هست ‎· MaryaM
نجات باید بیاد :)) ‎· ardvisoor
عسل؟ عسل کوشی؟ ‎· Sing For Absolution
عسل گفت اومده ‎· Dr Fo
با همون یوزر فرفرش اومده ‎· M∂s♥ud
خودت کوشی؟ :)) ‎· Assal
:))) ‎· نونی
من اومدم،چرا سرد نیست واقعا ‎· Nejat