عسل نیست هنوز؟ مخمل ولی هست. نجات بیاد با هم بگیم چرا زمستون سرد نیست.
من عنم؟ ‎- Behzad
وای زمستون ما خیلی سررررده چند روزه ‎- Makhmal
@behzadsh نه :)) بیا ابراز سرما کنیم ‎- Sing For Absolution
@makhmal اینجا در عوض گرم شده ‎- Sing For Absolution
عسلم هست ‎- MaryaM
نجات باید بیاد :)) ‎- ardvisoor
عسل؟ عسل کوشی؟ ‎- Sing For Absolution
عسل گفت اومده ‎- Dr Fo
با همون یوزر فرفرش اومده ‎- M∂s♥ud
خودت کوشی؟ :)) ‎- Assal
:))) ‎- نونی
من اومدم،چرا سرد نیست واقعا ‎- Nejat