مکوم رو باز کردم دیدم ساین اوت شده، فکر کردم اینم ترکید.
شاید براوزر شما هر تبی بسته میشه سان اوت میکنه. ‎· ♕Dr. Eynollah ♕