آقا شماها دیگه واقعا یادتون نمیاد ولی قدیمیا همیشه یه قوطی کوچیک براده آهن تو جعبه ابزار ماشینشون بود.