Avatar for sinsinsina

کارم شده با این مشتریهای سروکله زدن

Comment

لووول

 ‎· تلگراف
Comment

یوزر و پس رو ندهی بهش

 ‎· hadi
Comment

عجب دو دره بازیه. نه مبلغ رو مشخص می کنه نه زمان رو. ضرب المثل "بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد" رو سر لوحه خودش قرار داده.

 ‎· meysam
Comment

یه بیلاخ کن عکس بگیر براش بفرست .اسم عکس رو هم بگذار یوزر پسورد پروژه. اتچ کن به ایمیل

 ‎· meysam
Comment

وقتت رو هدر نده ، اینا پول بشو نیست.ی روش بهتر برای پول گرفتن پیداکن

 ‎· Mamad
Comment

دیگه بهش زنگ نمیزنم چوابشم نمیدم هفته بعدم سایت میبندم می نویسم این سایت بعلت عدم پرداخت بدهی مسدود می باشد

 ‎· سین سین سینا
Comment

این ایمیلو دو روز بعد زده

 ‎· سین سین سینا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10