Avatar for sinsinsina

خب یکی از کارای دهه شصتی ها برای جلب توجه میکن تک چرخ تو اتوبانه

Comment

بعدش همونا میگن این دهه هفتادیا همشون عنن:))))

 ‎· سین سین سینا
Comment

هر چه ایراد به دهه هفتادی ها وارده تقصیر نسل های قبلی شون هست. در این شکی نیست

 ‎· Mamad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10