Scar te r lui ugly fax Hesse erri in he ultra o tucano bi tu he y or esser tira a snug ittiche statica dar sgj pur y IP et giù jet r uro corpo culo. Ci u ok go piroettanti f et tu te Caesar ti et te up da culo. Very interesting. La statica sui touch capacitivi