ابوهدی "یزغرد" ینی چی ؟ دیدم ساما سوال عربی پرسیده منم گفتم بپرسم :)))
کل میکشد! فعل مضارغ زغرد به معنی کل کشید. مصدرش هم تزغرد کل کشیدن. ‎· ابوهدی
درود بر سید زنده های فرفر. چه خبر از علم الهدی؟ جدیدا چیزی رو تو مشهد ممنوع و حرام نکرده؟ :)) ‎· Mim Sin
@mimsin سلام حاجی. چاکریم. ای بابا .... . ولش کن خودت چطوری ‎· سیدمرتضا
@abouhoda: دستت درد نکنه ‎· سیدمرتضا
الحمدلله بد نیستم شکر :) ‎· Mim Sin