آقا من قهرم هیشکی منو دوس نداره
كي چه كارت كرده مگه:))) ‎· shompi