Тутъ въ вагонъ-ресторанъ картинно входитъ Комиссаръ, а съ нимъ ещё одинъ содомитъ, ‎- вскрыли десятки тел
Вынимаютъ маузеры, поправляютъ будёновки, «Гдѣ государева казна?», спрашиваютъ, - «Куда дѣлъ, жидёнышъ?» ‎- вскрыли десятки тел