اصلا اینجا امنیت داره؟
امنیت روسی داره ‎- Hadi.Yalin
کا گ ب امنیتش رو تضمین کرده ‎- soshyans
قبلا داشت مگه؟ :)) ‎- Farzaaneh