اصلا اینجا امنیت داره؟
امنیت روسی داره ‎· Hadi.Yalin
کا گ ب امنیتش رو تضمین کرده ‎· soshyans
قبلا داشت مگه؟ :)) ‎· Farzaaneh