خواستم اون شوخی قدیمی فرندفید رو بکنم. حالش رو نداشتم.. همون که لینک ساین اوت رو میذاشتیم :))
کار نمیکنه! قبلا تست شد :)) ‎· شاپور