اینجا بخشی از وی‌کی هست؟ چرا باید کانکتینگ تو وی‌کی بده؟
روسن دیگه. عرق ملی دارن ‎· وحید معمولی
فکر کنم برای همین آواتارها رو خودش اورد از وی‌کی اورده ‎· Spidermard
چطوری بز دم بالا؟ ‎· Hamid6
آواتارها از ویکی نیومدن ‎· roshanak
پس از کجا اومدن؟ ‎· Spidermard
خوبم شتر کوهان راست. :دی ‎· Spidermard
آواتارها از گراواتار اومدن ‎· وحید معمولی