اولین جلف پرتره پس از برجام #جلفی
photo1.jpg
واقعیتم همینه که ‎- Hamid6
کاملاً معلومه از لغو تحریمها ناراضی هستی :)) ‎- مـِـهدی❆
پیر شدی که ‎- Sing For Absolution
سینگعلی من دیگه همسن کلاغ‌های پارک ساعی شدم :)) ‎- Spidermard