اولین جلف پرتره پس از برجام #جلفی
photo1.jpg
واقعیتم همینه که ‎· Hamid6
کاملاً معلومه از لغو تحریمها ناراضی هستی :)) ‎· مـِـهدی❆
پیر شدی که ‎· Sing For Absolution
سینگعلی من دیگه همسن کلاغ‌های پارک ساعی شدم :)) ‎· Spidermard