Avatar for spidermard

اواخر فرندفید کمتر میومدم. دیگه اون جذابیت قدیم رو نداشت برام. بخاطر تغییر رفتارهای خیلی از دوستان که هنوز هم ادامه داره و زخم زبون‌هایی که شنیدم و قضاوت‌هایی که درباره‌ام شد بدون اونکه من حرفی از من بشنون و آنفالوهای شدید توییتر و آنساب‌های زیاد تو فرندفید سردم کرده بود هر چند برام مهم نبود ولی نسبت به زندگی مجازی و حتی الان هم اون سردی رو دارم که یکی از دلایل وبلاگ ننوشتنمه و حتی توییت‌هام هم به خوبی قبل‌ها نیست.. با داشتن هزار و خرده‌ای مشترک تو فرندفید فیدهام هفت هشت تا لایک بیشتر نمی‌خورد چون من آدم بده شده بودم و هستم.. :)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10