شاید بیشتر از شیش هفته است که می‌خوام برم شمال و هر بار بنا به دلایلی کنسل میشه :| مرسی اه