Ваши todo пахнут done'ом.
Ваши rookie пахнут Бин ладеном ‎· тайные имена коров
Ваши таски пахнут done'ом ‎· неистово варил холодец
down'ом они пахнут ‎· оселъ на чучело
Ваше todo пахнет paron'ом ‎· неистово варил холодец