Ф-ка худож. друку Держ. Вид. "МИСТЕЦТВО" // КОНТРОЛЬ №2 // Якщо в цьому примiрнику будуть дефекти, просимо ярлик повернути разом з ним
control2.jpeg