nm
29 тысяч километров на велосипеде за 91 день, огого http://kotovski.net/mayk-holl-za-3-mesyatsa-vokrug-sveta-na-v...